Pieter

“Voor een gemiddelde groep achter was ik me bewust van politiek. Ik kon de vijf grootste partijen opnoemen. Ik wist bijvoorbeeld ook wat ik vond van immigratie. Maar ik wist niet dat een mening erover hebben een ding was. Ik besprak het niet aan tafel met mijn ouders of op school met mijn vrienden.”

“De mening die ik had in groep acht, heb ik nu nog, maar genuanceerder. Op politiek kompas zit ik met de y-as en de x-as coordinaten op ‘libertairian left’. Dat wil zeggen: De weg naar een bepaald salaris zou voor iedereen gelijk moeten zijn en rijke mensen moeten meer belast worden, maar zonder dat vrijheden beperkt worden. Je moet wel geld kunnen verdienen. Vraag en aanbod is belangrijk, net als het milieu. Dus eigenlijk zit ik tussen VVD en D66 in.”

“Met vrienden heb ik het over nerdjesdingen, zo kunnen we ook wel eens een stevig politiek debat hebben, óók als we nuchter zijn, hahaha. Ik denk ook dat achttienjarigen goed kunnen stemmen. Iemand die jonger is zou ook al moeten kunnen stemmen, hoewel je wel gevoeliger bent voor populisme als je nog geen achttien bent.”

Momenteel studeert Pieter werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Vanuit zijn studentenkamer want vanwege Covid 19 volgt hij voornamelijk college op afstand: “Ik heb 2 contactmomenten per week op de TU. Studeren via mijn laptop vind ik niet zo erg. Corona heeft vooral sociaal een grote impact want normaalgesproken zou ik veel meer nieuwe mensen ontmoeten en konden er ook vrienden over de vloer komen in ons huis. Ik vermaak me prima met de activiteiten van de studentenvereniging en de dingen die ik met mijn huis onderneem. We hebben een heel hecht gemengd huis en dat vind ik helemaal geweldig. Ik heb leren leven met Covid 19.”

“Ik wil mijn bachelors afronden en daarna mijn masters op een Ivy League in Amerika doen, maar ik kan me ook voorstellen dat ik een bestuursjaar bij een studentenvereniging ga doen. En dan na mijn masters een jaar reizen. Als ik klaar ben met studeren kan ik eigenlijk alles bouwen, behalve een huis.”

Share