Rietsnijden

Belt-Schutsloot. Rietsnijder Wout van de Belt, uit Belt-Schutsloot, is bang dat zijn vak binnen niet al te lange tijd niet meer bestaat. Natuurmonumenten heeft volgens hem geen belang bij het behoud van de rietsnijcultuur, zij zijn meer geïnteresseerd in het trekken van toeristen naar de wieden dan in het onderhouden van het rietlandschap. Daarnaast loopt de opbrengst van de oogst loopt elk jaar een klein beetje terug door de concurrentie uit China.
Ondanks die tegenslag hoopt Wout nog lang te kunnen doorgaan met het rietsnijden. Het buiten zijn, het opgaan in de natuur, het uitzicht dat hij elke dag heeft als hij met het riet bezig is, dat is met geen pen te beschrijven, zegt hij. Rietsnijden is voor Van de Belt verweven met het gebied waar hij woont, de Wieden in de kop van Overijssel. Voordat dat werd aangesloten op de rest van Nederland in de jaren zestig door middel van wegen, werkte iedereen in het riet. Als het aan hem ligt blijft dat culturele erfgoed bewaard.

Share